โรงเรียนในโครงการ TECS1 เป็นระบบที่ใช้ในการจัดทำโครงข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน 

ลำดับที่ ศูนย์เครือข่ายที่ รายชื่อโรงเรียน
1 1 บ้านแหลมตะคร้อ
2   วัดดอนขี้เหล็ก
3   สว่างศรัทธาธรรมสถาน
4   วัดพงษาราม
5   บ้านไร่ดอน
6   วัดนาน้อย
7 2 วัดโคกหัวข้าว
8   วัดดอนทอง
9   วัดท่าลาดเหนือ
10   วัดหนองเค็ด
11   บ้านหนองสองห้อง
12   บ้านหนองหว้า
13   วัดเกาะแก้วสุวรรณาราม
14   วัดธารพูด
15   วัดบ้านซ่อง
16   วัดหัวกระสังข์
17   วัดหนองปรือ
18 3 วัดท่าเกวียน
19   ไพบูลย์ประชานุกูล
20   วัดต้นตาล
21   วัดนาเหล่าบก
22   วัดหนองปาตอง
23   วัดแหลมไผ่ศรี
24 4 บ้านเขาหินซ้อน
25   บ้านชำขวาง
26   บ้านปรือวาย
27   บ้านม่วงโพรง
28   บ้านหนองกลางดง
29   บ้านหนองแสง
30   บ้านหนองเหียง
31   บ้านห้วยหิน
32   วัดลำมหาชัย
33   วัดแหลมเขาจันทร์
34 5 บ้านห้วยพลู
35   วัดดงยาง
36   วัดบึงกระจับ
37   วัดสระสองตอน
38   สุวรรณคีรี
39   วัดหนองบัว
40   วัดหนองเสือ
41 6 วัดเกาะแก้วเวฬุวัน
42   วัดหินดาษ
43   วัดสะแกงาม
44   บ้านท่าโพธิ์
45   วัดไผ่ขวาง
46   บางคา
47   วัดแสนภุมราวาส
48   วัดจรเข้ตาย
49 7 วัดปากน้ำโจ้โล้
50   วัดกกสับ
51   วัดทางข้ามน้อย
52   วัดลาดบัวขาว
53   วัดหัวไทร
54   วัดคูมอญ
55   วัดสามแยก
56   วัดบางกระดาน
57   วัดบางกระเจ็ด
58 8 ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์
59   สุตะโชติประชาสรรค์
60   วัดใหม่บางคล้า
61   วัดสาวชะโงก
62   วัดสนามช้าง
63   วัดเสม็ดใต้
64   วัดหัวสวน
65   บ้านปลายคลอง
66   วัดศรีสุตาราม
67   วัดเสม็ดเหนือ
68 9 ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง
69   วัดก้อนแก้ว
70   โสภณประชาเทวารุทธารักษ์
71   วัดบ้านกล้วย
72   วัดคลองเขื่อน
73   วัดบางตลาด
74   ราษฎรนุกุูล
75   วัดบางโรง
76   วัดสามร่ม
77 10 บางพะเนียง
78   บ้านท่าม่วง
79   บ้านยางแดง
80   บ้านสระไม้แดง
81   บ้านห้วยน้ำใส
82   บ้านอ่างทอง
83   วัดดอนท่านา
84   บ้านหนองยาง
85 11 บ้านท่าเลียบ
86   บ้านทุ่งส่อหงษา
87   บ้านนา
88   บ้านนาโพธิ์
89   บ้านโป่งเจริญ
90   บ้านโปร่งเกตุ
91   บ้านหินแร่
92   วัดชำป่างาม
93   บ้านสุ่งเสริญ
94   บ้านกระบกเตี้ย
95   บ้านท่ากระดาน
96 12 บ้านคลองยายสร้อย
97   บ้านคลองอุดม
98   บ้านโคกตะเคียนงาม
99   บ้านท่าทองดำ
100   บ้านโป่งตาสา
101   บ้านมาบนาดี
102   บ้านวังคู
103   บ้านหนองใหญ่
104   บ้านอ่างตะแบก
105 13 ไทยรัฐวิทยา 41
106   บ้าน ก.ม.7
107   บ้านท่าซุง
108   บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง
109   บ้านลาดกระทิง
110   บ้านห้วยหิน
111   บ้านห้วยน้ำทรัพย์
112   สวนป่าอุปถัมภ์
113 14 ทุ่งสะเดาประชาสรรค์
114   ไทรทองอุปถัมภ์
115   ไม้แก้วประชานุเคราะห์
116   วัดวังกะจะ
117   วัดวังเย็น
118   บ้านเขาสะท้อน
119   โกรกแก้ววงพระจันทร์
120   วัดหนองไม้แก่น
121   บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์
122   บ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
123   หนองปรือประชาสรรค์
124 15 บ้านคลองสอง
125   ตลาดบางบ่อ
126   บ้านเนินไร่
127   วัดแปลงยาว
128   บ้านหนองสทิต
129   วัดหัวสำโรง
130   วัดไผ่แก้ว
131   วัดอ่าวช้างไล่
132 16 บ้านท่ากลอย
133   บ้านท่าคาน
134   บ้านหนองประโยชน์
135   บ้านหนองปรือกันยาง
136   บ้านหนองปลาซิว
137   บ้านอ่างเตย
138   บ้านอ่างเสือดำ
139   วัดทุ่งยายชี
140   วัดเทพพนาราม
141   สียัดพัฒนา
142 17 บ้านหนองคอก
143   บ้านกรอกสะแก
144   บ้านทุ่งส่าย
145   บ้านเทพประทาน
146   บ้านธรรมรัตน์ใน
147   บ้านร่มโพธิ์ทอง
148   บ้านวังหิน
149   บ้านศรีเจริญทอง
150   บ้านหนองขาหยั่ง
151   บ้านห้วยตะปอก

 

 
       

โปรแกรมนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
209/1 หมู่ 3 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 038 - 551456 ต่อ 27 : version 2.2.0 e-mail: ผู้พัฒนา tecs4online@gmail.com