ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล คลิ๊ก
1 โรงเรียนวัดดอนท่านา    
2 โรงเรียนวัดดอนท่านา    
3 โรงเรียนวัดดอนท่านา    
4 โรงเรียนวัดดอนท่านา    
5 โรงเรียนวัดสะแกงาม    
6 โรงเรียนวัดสะแกงาม    
7 โรงเรียนวัดสะแกงาม    

 
         

โปรแกรมนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
209/1 หมู่ 3 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 038 - 551456 ต่อ 27 : version 2.2.0 e-mail: ผู้พัฒนา tecs4online@gmail.com