ที่ โรงเรียน คลิ๊ก
1 โรงเรียนวัดดอนท่านา ผอ.ทวี  วัยเจริญ
2 โรงเรียนวัดสะแกงาม ผอ.สุกัญญา  เรื่องเกษตร
3 โรงเรียนบ้านคลองอุดม  
4 โรงเรียนตลาดบางบ่อ  
5 โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ  

 
         

โปรแกรมนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
209/1 หมู่ 3 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 038 - 551456 ต่อ 27 : version 2.2.0 e-mail: ผู้พัฒนา tecs4online@gmail.com