ปีการศึกษา
จำนวนประชากร (อายุน้อยกว่า 100 ปี) แบ่งตามอำเภอ
รวม
อ.บางคล้า
อ.ราชสาส์น
อ.พนมสารคาม
อ.สนามชัยเขต
อ.ท่าตะเกียบ
อ.แปลงยาว
อ.คลองเขื่อน
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง