ข้อมูลจำนวนโรงเรียน แบ่งตามเขตอำเภอ


ปีการศึกษา
โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
รวม
บางคล้า
ราชสาส์น
พนมสารคาม
สนามชัยเขต
ท่าตะเกียบ
แปลงยาว
คลองเขื่อน
2564
1
1
1
1
1
1
1
7
2563
22
22
22
22
22
22
22
154
2562
10
10
10
10
10
10
10
70
2561
20
20
20
20
20
20
20
140